Železobetonové lodžie

Prefabrikované železobetonové lodžie - rekonstrukce balkónů

Dodáváme prefabrikované želozobetonové lodžie pro cihlové a panelové domy můžeme je přistavit i tam, kde dosud balkóny nebyly. Lodžie nahrazují původní ocelové závěsné balkóny.

Přístavba lodžií u bytů bez balkonů, kde lze v parapetu okna vyřezat otvor pro nové dveře. Možnost vytvoření 'zimní zahrady' pomocí zasklení.

Založení

  • na stávající základy domu, kde není potřeba provádět přeložky inženýrských sítí a není potřeba vykupovat pozemek. Další výhodou založení na stávající základy je nezatěžování stěn domu
  • zavěšením na objekt
  • na samostatných základech

Tvar

  • výběr z několika tvarových typů
  • vnitřní rozměr lodžie 3,5 x 1,4m
  • plocha do 5m2

Zábradlí

  • bezpečnostní sklo mléčné
  • betonové

Životnost

  • shodná s životností domu, lodžie nevyžadují údržbu

Povrchové úpravy

  • voděvzdorný beton ošetřený nátěrem