Zateplení

Zateplovací systém budov

Zateplení fasád budov zajišťujeme pomocí kontaktního zateplovacího systému z polystyrénu či minerální vaty.

Zateplovací postupy realizujeme dle certifikovaných systémů ETICS, Terranova, MAMUT THERM, Cemix.

ZELENÁ ÚSPORÁM

V programu zelená úsporám zajišťujeme kompletní poradenský servis
s přípravou všech potřebných podkladů potřebných k vyřízení a zúčtování dotace.

 • odborný odhad nákladů jednotlivých opatření
 • výše dotace, nákladů na realizaci opatření ponížených o dotaci
 • průměrné roční úspory energie a návratnosti dané investice na základě vámi uvedených vstupních parametrů
 • tepelně ekonomické analýzy a posudky (energetické dokumenty)

Zpracujeme vám text žádosti o dotaci, vyplníme krycí list technických parametrů a pomůžeme s kompletací potřebných příloh. Zajišťujeme kontrolu, konzultaci a návrh úprav položkového rozpočtu v souladu se Směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 Sb. Podáme žádost na krajském pracovišti Fondu KP SFŽP.

Společnost Profimo stavby s.r.o je zaregistrována v SOD - kód dodavatele SOD65 ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Výhody zateplení domu

Mezi hlavní výhody zateplení patří snížení úniků tepelné energie a tedy výdajů za vytápění.

Komplexním zateplením domu se sníží náklady o více než 30% !!

tabulka tepelného odporu zdiva
Výsledný tepelný odpor po zateplení fasádním polystyrenem EPS 70
  Tloušťka zdiva Tepelný odpor 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 15 cm
POLYSTYREN 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,59 3,84
Obyčejný beton 25 0,23 1,23 1,48 1,73 1,98 2,23 2,48 2,73 2,98 3,23 3,82 4,07
Cihly plné 30 0,39 1,39 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 2,89 3,14 3,39 3,98 4,23
45 0,58 1,58 1,83 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58 4,17 4,42
  60 0,78 1,78 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,28 3,53 3,78 4,37 4,62
Cihly CDM 24 0,47 1,47 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47 4,06 4,31
  37,5 0,72 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47 3,72 4,31 4,56
Plynosilikát 30 1,58 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58 3,22 4,08 4,33 4,58 5,17 5,42
40 2,1 3,1 3,35 3,6 3,85 4,1 4,08 4,06 4,85 5,1 5,69 5,94
Škvár. tvárnice 30 0,64 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 4,6 3,14 3,39 3,64 4,23 4,48
  40 0,84 1,84 2,09 2,34 2,59 2,84 3,14 3,34 3,59 3,84 4,43 4,68
CD INA A 36,5 1,08 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,34 3,58 3,83 4,08 4,67 4,92
  44 1,34 2,34 2,59 2,84 3,09 3,34 3,58 3,84 4,09 4,34 4,93 5,18
Porotherm 30 1,6 2,6 2,85 3,1 3,35 3,6 3,85 4,1 4,35 4,6 5,19 5,44
  44 2,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 7,69 7,94
YTONG 30 2,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 6,09 6,34
  36,5 3 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,59 6,84

      požadovaný tepelný odpor
      doporučený tepelný odpor

Odstranění šíření spórů plísní, tj. alergenů.

Tyto plísně potřebují pro svůj rozvoj vlhké prostředí. Vodní pára kondenzuje na studeném povrchu stěn v bytech s nedostatečnou tepelnou izolací. Plísním se daří často na místech, kde nedochází k proudění vzduchu a tedy ohřevu stěn (např. místa u okenních rámů, v rozích, za skříněmi, pod podlahou apod.). Zateplení domu pomůže odstranit kondenzaci vodní páry a tím zamezit šíření sporů plísní.

Snížení teploty v domě během horkých letních dnů.

V neposlední řadě dochází ke zlepšení vzhledu panelového domu, což přispívá k celkové pohodě bydlení, působí na zlepšení kvality bydlení a mezilidské vztahy.

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte